Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

גביית יתר של מס שבח – אולי גם אתם יצאתם "פרייארים"?

דו"ח מבקר המדינה האחרון (2015) חושף כי הציבור הישראלי אינו מודע לזכויותיו ולהטבות המס העומדות לו וכפועל יוצא מכך הופך שותף פסיבי לגביית יתר של מיסים בגין עסקאות נדל"ן (שבח ורכישה)  על פי דו"ח המבקר גביית היתר מגיעה לסכומי עתק של כמאות מילוני שקלים בשנה. על התופעה ואיך לא להפוך חלק מהסטטיסטיקה העגומה הזו, בשורות הבאות.

אחד החששות הגדולים של ביותר של הישראלי הוא "לצאת פרייאר"; חשש זה, כך נראה, מוצא את ביטויו בכל קניה או עסקה גם אם מדובר במכשיר חשמלי פשוט, כמו מיקרוגל.

למעשה "ישראלי טוב" לא יבצע עסקה לפני שבדק את כל צדדיה, הפך את האינטרנט והפורמים בנושא, הריץ שאילתות ב-WhatsApp והתייעץ עם גיסו של בן הדוד שבדיוק חזר מהכנס השנתי של מומחי מיקרוגל אינטגרלי בדלאס, אלא שלמרבה הצער, בכל הקשור לנושא מיסוי המקרקעין, שהינו נושא מורכב למדי, ידע זה אינו נפוץ בפורמים וברוב המקרים נשאר נחלתו של פקידי המיסוי ויודעי ח"ן בלבד.

בישראל מבוצעות כל שנה כ-100,000 עסקאות נדל"ן; כ-25,000 מהן מחוייבות בתשלום מס שבח בסכום ממוצע של כ-1.75 מיליארד שקל לשנה (!). אחת מהדרכים להנות מהטבות המס, אותן העמיד המחוקק לטובת האזרח הינה "פריסת שבח" אשר מאפשרת למוכר לפרוס את השבח הריאלי שצבר הנכס הנמכר, כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים  על פני תקופה של ארבע שנים שקדמו למכירה.  

 

אלא שבניגוד לעסקת המיקרוגל – בכל הקשור למיסוי מקרקעין; המצב הרבה פחות טוב, רק חלק קטן מאוד של ציבור הנישומים (במקרה הזה המוכרים) ביקש לפרוס את סכומי השבח – דבר שיכול היה אצל חלקם להקטין את חבות המס, באופן משמעותי ובחלק לא מבוטל מהשומות לייצר חסכון של כ-50% בשומת מס השבח ואף למעלה מכך, המבקר מוסיף וכותב: "על אף שבידי הרשות קיים מידע אודות פוטנציאל הזכאות של הנישומים, היא לא פעלה להגדלת שיעור המיצוי של ציבור הנישומים שיכול היה ליהנות מהטבות המס האמורות לעיל".

ובכל זאת מה ניתן לעשות? התשובה היא פשוטה, לפנות לעורך דין הבקיא במקצוע הנדל"ן ובחוקי המס, אשר יודע את הדרך בנבכי הבירוקרטיה הישראלית ויאפשר לכם למצות את זכויותיכם ואת הטבות המס הבלתי מוכרות, העומדות לציבור הנישומים, אשר כאמור לעיל, למרבה הצער, היכרות הציבור עמם הינה מוגבלת למדי.

המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי ונדרש לקבל ייעוץ משפטי ספציפי בגין כל מקרה.