Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תביעות ייצוגיות

למחלקת תובענות יצוגיות במשרדנו, ניסיון נרחב ורב שנים בייצוג בתובענות ייצוגיות בתחומים רגולטרים וכן בסוגיות צרכניות. הצוות מנהל את התובענות כמשימה חברתית של ממש, בייחוד ביחס לטיפול בתובענות ייצוגיות מרובות תובעים, שבמוקד שלהן עומדות סוגיות חברתיות בעלות חשיבות ציבורית רחבה.

צוות המחלקה מעניק ללקוחות המשרד ליווי וייעוץ משפטי במגוון רחב של נושאים הנוגעים לתובענה הייצוגית.

משרדנו ייצג בהצלחה בתביעות ייצוגיות צרכניות גדולות נגד החברות הגדולות במשק ונגד רשויות המדינה ורשויות מוניציפליות, בין היתר: חברת אסם, יוניליוור, אוטודיל, והמוסד לביטוח לאומי.

יצויין כי התובענה הייצוגית מבוססת על מקרה בו אדם יחיד תובע בשם קבוצה גדולה בה ישנם נפגעים רבים אשר נזקם דומה, לרוב נזק אשר נגרם בידי גוף גדול וחזק. התביעה הייצוגית מאפשרת לנהל הליך שלא היה יוצא לפועל אם כל אחד מקבוצת הנפגעים היה מייצג את עצמו וזאת לאור אי כדאיות ניהול הליך משפטי ביחס לנזק הקל שנגרם ליחיד.

ניהול הליך של תביעה ייצוגית מצריך ידע משפטי, ניסיון מקצועי רב ויכולת אישית של עורכי הדין לעמוד איתן נגד אותם גופים וחברות נתבעות, בעלי/ות הון והשפעה, המיוצגים על ידי משרדי עורכי הדין הגדולים בארץ.

להסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד אסם ויונליוור בגין הטעיה הצרכנים על-ידי סימון של מוצרי אבקות מרק אסם, שקדי מרק אסם ומרקי קנור כעשויים "מרכיבים טבעיים", בניגוד לתקן הישראלי לחצו כאן.