Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נחלות ואגו"ש

למחלקת הנחלות והאגודות השיתופיות במשרדנו ניסיון נרחב ורב שנים בכל תחומי האגודות השיתופיות צוות המחלקה, מעניק ליווי וייעוץ משפטי במגוון רחב של שירותים משפטיים הנוגע לכל דיני האגודות השיתופיות (מושבים, קיבוצים, ויישובים כפריים) בקשת רחבה של נושאים, לרבות: הליכי פיצול נחלה, היוון זכויות מגורים בנחלה, הסדרת שימושים חורגים, ייצוג במכירה ורכישת משקים, הורשת נחלות ועריכת צוואות, הסכמים משפחתיים יחודיים לבעלי נחלות, כמו גם ייעוץ ומתן חוות דעת, בנוגע לשינויים מבניים וארגוניים אגודה השיתופית, שינוי תקנון, הסדרת רישום משבצת, עריכת הסכמים עם נותני שירותים וליווי מול רשות מקרקעי ישראל.